Temeljni dokumenti

Za prijem novih članova vrijede članci 11. i 12. Statuta Društva koji glase:

Članak 11.
U članstvo Društva mogu pristupiti fizičke i pravne osobe koje borave ili djeluju na području Splitsko-dalmatinske županije, koje prihvaćaju odredbe Statuta i koje ispunjavaju uvjete za članstvo. U Društvo se mogu učlaniti i osobe iz susjednih županija, ako prihvaćaju odredbe Statuta i ispunjavaju uvjete za članstvo i ako na području županije u kojoj borave ne postoji slično Društvo. Članovi Društva mogu biti redovni, podupirući i pripravni.

Za podupiruće članove vrijedi članak 14. Statuta Društva koji glasi:

Članak 12.
Redovni članovi mogu biti:

  • diplomirani inženjeri i inženjeri brodogradnje (u daljnjem tekstu zajednički naziv inženjeri)
  • inženjeri strojarstva, elektrotehnike, informatike i drugi koji rade u brodogradilištima ili su proveli na radu u brodogradilištima ili brodograđevnim organizacijama i ustanovama, na inženjerskim poslovima, dio svog radnog vijeka više od 4 godine.

Zainteresirani za članstvo preuzimaju obrazac pristupnice, popunjavaju je i šalju Tajniku Društva koji će ih obavijestiti o odluci.

Za podupiruće članove vrijedi članak 14. Statuta Društva koji glasi:

Članak 14.
Podupirući članovi mogu biti pravne osobe koje pomažu Društvo i svojim djelovanjem doprinose napretku Društva.
Podupirućim članom Društva postaje pravna osoba, čiji nadležni organ dade pismenu suglasnost na pristup u članstvo Društva.
Iznos godišnje članarine utvrđuje sam podupirući član.
Inicijativu za primanje u članstvo može dati dotična pravna osoba ili Izvršni odbor Društva.
Pravne osobe sudjeluju u radu Društva i održavaju kontakt sa Društvom, putem osobe koja ju predstavlja, a koju imenuje njezin nadležni organ.
Zainteresirani za članstvo preuzimaju obrazac pristupnice podupirućih članova, popunjavaju je i šalju Tajniku Društva.