Predsjednik Skupštine Društva inženjera brodogradnje Split poziva sve članove na
REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU

koja će se održati u utorak 13. veljače 2018. godine s početkom u 19:00 sati u prostorijama Društva, Split, Starčevićeva 24 C i predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma
 2. Izbor radnih tijela za rad Skupštine
  2.1. Zapisničar
  2.2. Ovjerovitelji zapisnika
 3. Usvajanje dnevnog reda Skupštine
 4. Usvajanje izvješća predsjednika o radu Društva u 2017. godini
 5. Usvajanje financijskog izvješća za 2017. godinu
 6. Usvajanje izvješća Nadzornog odbora Društva
 7. Usvajanje plana rada Društva za 2018. godinu
 8. Usvajanje financijskog plana Društva za 2018. godinu
 9. Usvajanje odluke o članarini za 2018. godinu

Predsjednik Skupštine Društva inženjera brodogradnje – Split
Doc.dr.sc. Ante Čagalj